1

اما چگونه رژیم کتوژنیک بگیریم؟

News Discuss 
به دلیل این که از طریق رژیم کتوژنیک به مصرف کربوهیدرات ها در بدن افراد به حداقل رسیده می شود، در نهایت مصرف قند و شکر کاهش می یابد و نمی تواند در برطرفشدن آکنه و جوش مؤثر واقع شود. نحوه گرفتن رژیم کتوژنیک با توجه به اینکه هورمون گرلین https://rdiet.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%aa%d9%88%da%98%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story