1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
بایسکشوال چیست حرف Q در عبارت LGBTQ گاهی اشاره به پرسش‌گر بودن و گاهی اشاره به کوییر بودن دارد. در مطالعات جنسیت، دانشجویان معمولاً از این کلمه به عنوان نوعی تاکتیک در ایجاد مکالمه با اتحادهای همجنسگرا-دگرجنسگرا استفاده می‌کنند. این کلمه به نسبت کلمه‌ای قدیمی است چراکه وجود طیف https://www.notion.so/4cf75fe6b49d422ebf494580f041b5d5

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story