1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
بایسکشوال چیست هم زنان و هم مردان جوان به عنوان آرزوهای عادی در نظر گرفته می شدند، اما در خارج از ازدواج، مرد قرار بود تنها با برده ها، فاحشه ها (که اغلب برده بودند) و بدنامی ها به خواسته های خود عمل کند. داشتن رابطه جنسی با همسر https://www.pearltrees.com/f4hzrow771#item421964149

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story