1

بازی های کودکان در سن های مختلف

News Discuss 
اسباب بازی, شبیه, عروسک, توپ, ماشین های اسباب بازی خرس عروسکی و تخته, بازی نقش حیاتی در کمک به کودک خود را توسعه مهارت های حرکتی و همچنین شناختی و اجتماعی توسعه است. کودکان تنگاتنگی می تواند مربوط به اسباب بازی هر دو به عنوان اشیاء و ابزار بازی https://u.to/YUt8Gw

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story